با پیگیری‌های شرکت عمران و تزریق منابع مالی به شرکت کوزو، در ماه‌های اخیر شاهد پیشرفت چشم‌گیر در عملیات‌های اجرایی فاز 11 پردیس هستیم.