۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی در کشور شروع به ساخت شده که از این تعداد قرار است ۱۶ هزار واحد در پردیس ساخته شود. / شبکه خبر بخش خبری 7