ادامه پیگیری‌های شرکت عمران برای حل مشکلات آسانسور در فازهای مسکن مهر

حل مشکلات مربوط به نصبیات پروژه‌های مسکن مهر یکی از اولویت‌های اصلی شرکت عمران برای تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده در پردیس است.