پروژه های روبنایی و زیربنایی

پروژه های روبنایی و زیربنایی

برگزاری جلسه شورای راهبری کارگزاری مسکن مهر در خصوص تحویل قراردادهای 5 برگی

با توجه به استقبال مالکان مسکن مهر پردیس از طرح فروش عرصه به زودی فضای اداری مربوط به این امور در

آمادگی کامل تیم خدمات شهری شرکت عمران شهر جدید پردیس در ایام برفی

با توجه به استقبال مالکان مسکن مهر پردیس از طرح فروش عرصه به زودی فضای اداری مربوط به این امور در

برنامه‌ریزی کمیته مشارکت شرکت عمران برای اجرای پروژه‌های مشارکتی

با توجه به استقبال مالکان مسکن مهر پردیس از طرح فروش عرصه به زودی فضای اداری مربوط به این امور در

هدایت در نمایشگاه مسکن و شهرسازی؛ از حضور سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکتی حمایت می‌کنیم

با توجه به استقبال مالکان مسکن مهر پردیس از طرح فروش عرصه به زودی فضای اداری مربوط به این امور در

ادامه نشست‌ها با شرکت توسعه شهرسازی؛ تغییر پیمانکار آماده‌ساز در مراحل نهایی

با توجه به استقبال مالکان مسکن مهر پردیس از طرح فروش عرصه به زودی فضای اداری مربوط به این امور در

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content