عقد اولین قرارداد ساخت و محوطه‌‌سازی پروژه‌های طرح اقدام ملی در پردیس

نخستین قرارداد بخش ساخت و محوطه‌سازی پروژه طرح اقدام ملی مسکن در پردیس منعقد شد و طرف روزهای آینده نیز قرارداد با سایر پیمانکاران منتخب عقد خواهد شد.