عقد تفاهم‌نامه‌های مشارکت در محله‌سازی و تامین خدمات در فازهای 5 و 9 پردیس و شهر جدید ایوانکی

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به زودی عملیات آماده‌سازی و اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی در ایوانکی و فازهای 5 و 9 پردیس را آغاز خواهد کرد.