اجتماعی و فرهنگی

اجتماعی و فرهنگی

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 8

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 8

پیرفرشی: عملیاتی‌شدن کاربری‌های گردشگری و توریستی در فاز 8 / تامین 7 هزار میلیارد تومان منابع در 3 سال

صحبت‌های دکتر پیرفرشی (عضو هیئت مدیره شرکت عمران) در مراسم معرفی پروژه مجتمع گردشگری پردیس انارک را می‌خوانید.

نظری‌نیا: تامین بدون دغدغه تاسیسات زیربنایی مجتمع گردشگری؛ مرکز پردیس اینجاست

همه تاسیسات زیربنایی، آب و فاضلاب، مخازن مورد نیاز، تامین آب دراز مدت پردیس در فاز 8 پیشبینی شده و این پروژه در بهترین موقعیت قرار گرفته و مشکلی بابت تامین مسائل زیربنایی وجود ندارد.

پردیس جذاب‌تر می‌شود؛ آغاز سرمایه‌گذاری مجتمع ویژه گردشگری با وسعت 12 هکتار در پردیس

این پروژه با نام مجتمع گردشگری - اقامتی پردیس انارک در زمینی به مساحت 12 هکتار، سطح اشغال 3.6 هکتار، زیربنا 7.2 هکتار و اشتغال‌زایی 400 نفر احداث خواهد شد.

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 7

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 7

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 6

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 6

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 5

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 5

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 4

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 4

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 3

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 3

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 2

ماهنامه الکترونیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شماره 2

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content