آگهی فراخوان مناقصه آماده‌سازی اتاق‌ سرور وکنفرانس و خرید، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی تجهیزات اتاق سرور کد: 48/99-200-ر