گزارشات ویژه

گزارشات ویژه
گزارشات ویژه1400/2/6 9:06:36

مستند اتفاق؛ قسمت دهم و پایانی/ مشارکتی استراتژیک در پردیس

مستند اتفاق؛ قسمت دهم و پایانی/ مشارکتی استراتژیک در پردیس

مستند اتفاق؛ قسمت نهم/ هویت همگانی در پردیس

مستند اتفاق؛ قسمت نهم/ هویت همگانی در پردیس

مستند اتفاق؛ قسمت هشتم/ فاز 5 و 9 سرای همدلی و همراهی

مستند اتفاق؛ قسمت هشتم/ فاز 5 و 9 سرای همدلی و همراهی

مستند اتفاق؛ قسمت هفتم/ فاز 8 پردیس سرای تعامل مدیریت و هدفمندی

مستند اتفاق؛ قسمت هفتم/ فاز 8 پردیس سرای تعامل مدیریت و هدفمندی

مستند اتفاق؛ قسمت ششم/ فاز 11 شهری مدرن در دل پردیس

مستند اتفاق؛ قسمت ششم/ فاز 11 شهری مدرن در دل پردیس

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content