شرکت عمران شهر جدید پردیس با شعار ایران پایدار، هفته پدافند غیرعامل را گرامی می‌دارد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ موضوع پدافند غیرعامل در جهان هستی از قدمتی به اندازه تاریخ زندگی انسان برخوردار است. انسان‌های اولیه برای در امان ماندن از خطر تهاجم حیوانات و تهدیدات پیرامونی خود به غارها و بالای درختان و دیگر مأمن های طبیعی پناه می بردند، با متمدن شدن تدریجی جوامع بشری و شکل گیری زندگی شهری،احساس نیاز به امنیت بیشتر گردید و جوامع شهری برای ایجاد امنیت و حفاظت شهر از تهاجم دشمنان، اقدام به ساخت و احداث دژها، قلعه، حصار، خندق، دیوارها و موانع دفاعی در پیرامون شهرها نمودند. در این راستا در طول تاریخ بشری، تسلیحات تهاجمی و به تبع آن اقدامات دفاعی نیز شاهد تغییر و تحول چشمگیری بوده و این پیشرفت و فناوری کماکان ادامه یافته و فرآیند و روندی اجتناب ناپذیر به خود گرفته است.

شرکت عمران شهر جدید پردیس با شعار ایران پایدار، هفته پدافند غیرعامل را گرامی می‌دارد.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=25150
کد خبر
25150