پس از اسکان جمعیت، یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها برای ارتقا زندگی در شهرهای جدید، تکمیل پروژه‌های روبنایی است که این اتفاق در پردیس با کیفیت و سرعت خوبی در حال پیشرفت است.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ صبح امروز و با حضور دکتر داودپور، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، بازدید مفصلی از کلیه فازهای مسکن مهر پردیس با محوریت پروژه‌های روبنایی و مشارکتی به عمل آمد. مرکز محله تفتان، درمانگاه فاز 8، مدارس اجتماع محور فازهای 5، 8 و 11 و … از جمله ابنیه‌های مورد بازدید دکتر داودپور در سفر به پردیس بود. گزارشی از این بازدید و صحبت‌های عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید را می‌خوانیم:

تکمیل روبناها، مهم‌ترین زمینه برای ارتقا زندگی در شهرهای جدید
پس از اسکان جمعیت، یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها برای ارتقا زندگی در شهرهای جدید، تکمیل پروژه‌های روبنایی است که این اتفاق در پردیس با کیفیت و سرعت خوبی در حال پیشرفت است. تکمیل مراکز محله‌ای و تجاری یکی از موضوعات بسیار مهم است که خوشبختانه به طور محسوسی در پردیس در حال اتفاق است. از این بابت از دکتر هدایت، تیم مدیریتی منسجم و همکاران شرکت عمران شهر جدید پردیس تشکر می‌کنم.

ارجحیت کاربری‌های غیرانتفاعی به انتفاعی در پروژه‌های مشارکتی محله‌ای
زیرساخت‌های کالبدی برای شهر تا حدود زیادی ایجاد شده اما مسئله اصلی، ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی و روبناها در شهرها است که باید بتوانیم به این ترتیب فضا را برای سکونت آماده کنیم. موضوع مهم بعدی سرعت‌دهی در تکمیل این فضاها است که هم به مدیریت شهری کمک خواهد کرد و هم به شهروندان تا سریع‌تر بتوانند در کیفیت‌دهی به ارائه خدمات مشارکت کنند. خوشبختانه در پردیس یکی از ویژگی‌های مهم پروژه‌های مشارکتی محله‌ای، ارجح‌بودن کابربری‌های غیرانتفاعی به انتفاعی است.

تبدیل مدارس اجتماع محور به استارتاپ
کاربری‌های مرتبط با نیازهای مردم از جمله مراکز محله‌ای، تجاری، خرده‌فروشی‌ها و مدارس اجتماع محور با کیفیت مناسبی در حال تکمیل است. نکته جالب توجه در بازدید از سه مدرسه اجتماع محور در پردیس این است که کارهای بسیار جدی در این مدارس صورت گرفته که اکنون شکل استارتاپ به خود گرفته‌اند و می‌توان آن را ارتقا نیز داد.

ارتقا سازمان‌دهی و مدیریت، گام بعدی مدارس اجتماع محور
مدارس اجتماع محور باید به سمت نهادسازی اجتماعی حرکت کنند. این مدارس بهترین مکان برای خانواده ‌است تا بتوانند با حضور فرزند خود، سرمایه اجتماعی تولید کنند. در همه دنیا تجربیاتی وجود دارد و ما با استفاده از این تجربیات، فعالیت مدارس اجتماع محور در شهرهای جدید را شروع کردیم. اکنون شاهد این هستیم که آموزش‌ها در مدارس انجام می‌شود و تولیدات در منازل که این مسئله در پردیس در واقع نگاه جدید به فضای اشتغال در شهرسازی مدرن است. به عنوان گام اول، مدارس اجتماع محور بسیار خوب عمل کردند اما باید در گام‌های بعدی، سازماندهی‌ و مدیریت در مدارس‌ ارتقا پیدا کند.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=23070
کد خبر
23070