با حضور مدیرعامل شرکت عمران و مدیران شرکت راهسازی عمران ایران جلسه هفتگی به منظور پیگیری تکمیل پروژه‌های زیرساختی فازهای مختلف برگزار شد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ با حضور مدیرعامل، عضو هیئت مدیره، معاون و مدیر فنی و اجرایی شرکت عمران و مدیران شرکت راهسازی عمران ایران، جلسه هفتگی به منظور پیگیری تکمیل پروژه‌های زیرساختی فازهای مختلف برگزار شد. مصوبات این جلسه را می‌خوانید:

مقرر گردید کارکردها در بخش روبنایی بر اساس فهرست بها سال 1398 صورتجلسه گردد و در صورت وضعیت‌ها پرداخت گردد.

مقرر گردید کلیه کارکردها در بخش ساخت، آماده‌سازی، زیرساخت و روبنایی با مدیریت مدیر فنی و اجرایی شرکت عمران، ظرف مدت یک هفته تعیین نکلیف شود.

فصل مشترک در بخش روبنایی بین دو مشاور توسط واحد روبنایی به شرکت راهسازی عمران ایران ابلاغ شود.

در خصوص حفاری تراشه و کانال‌کشی آب و فاضلاب و تایبک در دفتر عضو هیئت مدیره جلسه‌ای برگزار شود.

مقرر گردید نوارهای حفاری بر اساس ضوابط و نشریه‌ها به پیمانکاران شرکت راهسازی عمران ایران پرداخت گردد.

مقرر گردید بابت کارهای جدید که قیمت‌ها در فهرست بها وجود ندارد، پس از ارائه توسط پیمانکار و بررسی مشاور، توسط کارفرما پس از اعمال و تبدیل معکوس به شرکت راهسازی عمران ایران ابلاغ شود.

مقرر گردید در خصوص آماده‌سازی فاز 8 توسط عضو هیئت مدیره بازدید و تعیین تکلیف شود.

در خصوص معارض فاز 4، مقرر گردید توسط واحد املاک و حقوقی ظرف مدت 2 ماه تعیین تکلیف شود.

مقرر گردید دیوار بین بلوکی محدوده پروژه سپندآسا کوپال توسط واحد فنی و اجرایی ابلاغ و توسط مهندسین مشاور سبزاندیش نظارت شود.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=24546
کد خبر
24546