مهدی هدایت

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مهدی هدایت از ابتدای زمستان 1397 مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس است. او شهردار نمونه استان اردبیل در سال 1385 و مدیرعامل نمونه شهرهای جدید کشور در سال 1392 بوده است.

شماره تماس: 02176275500 – 02176275400

مشاهده پروفایل
ابراهیم نظری نیا

ابراهیم نظری‌نیا

عضو هیئت مدیره

ابراهیم نظری‌نیا از سال 1395 عضو فنی هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس است. او کارشناس ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی است.

شماره تماس: 02176275960

مشاهده پروفایل

رضا بابازاده خوشرودی

عضو هیئت مدیره

رضا بابازاده خوشرودی از سال 1395 عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس است. او کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی است.

شماره تماس: 02176270057

مشاهده پروفایل