مهدی هدایت

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مهدی هدایت از ابتدای زمستان 1397 مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس است. او شهردار نمونه استان اردبیل در سال 1385 و مدیرعامل نمونه شهرهای جدید کشور در سال 1392 بوده است.

شماره تماس: 02176275500 / پست الکترونیک: M.Hedayat@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

پیمان پیرفرشی

مشاور عالی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

پیمان پیرفرشی متولد 1358/01/15 از شهر اردیبل می‌باشد. او مشاور عالی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176275500 / پست الکترونیک: P.Pirfarshi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

مجتبی گودرزی

عضو هیئت مدیره

مجتبی گودرزی، متولد 1346/04/10 از شمیرانات می‌باشد. او عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176275700 / پست الکترونیک: M.Goudarzi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل
ابراهیم نظری نیا

ابراهیم نظری‌نیا

عضو هیئت مدیره

ابراهیم نظری‌نیا از سال 1395 عضو فنی هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس است. او کارشناس ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی است.

شماره تماس: 02176275960 / پست الکترونیک: E.Nazarinia@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

رضا بابازاده خوشرودی

عضو هیئت مدیره

رضا بابازاده خوشرودی از سال 1395 عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس است. او کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی است.

شماره تماس: 02176270057 / پست الکترونیک: R.Babazadeh@ntdc.ir

مشاهده پروفایل