امیرحسین جابرانصاری

سرپرست

امیرحسین جابرانصاری سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176275500 / پست الکترونیک: A.Jaberansari@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

پیمان پیرفرشی

عضو هیئت مدیره

پیمان پیرفرشی متولد 1358/01/15 از شهر اردیبل می‌باشد. او عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176275500 / پست الکترونیک: P.Pirfarshi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

مجتبی گودرزی

عضو هیئت مدیره

مجتبی گودرزی، متولد 1346/04/10 از شمیرانات می‌باشد. او عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176275700 / پست الکترونیک: M.Goudarzi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل
ابراهیم نظری نیا

ابراهیم نظری‌نیا

رئیس هیئت مدیره

ابراهیم نظری‌نیا از سال 1395 عضو فنی هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس است. او کارشناس ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی است.

شماره تماس: 02176275960 / پست الکترونیک: E.Nazarinia@ntdc.ir

مشاهده پروفایل