پیمان پیرفرشی

سرپرست

پیمان پیرفرشی متولد 1358/01/15 از شهر اردیبل می‌باشد. او سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176275500 / پست الکترونیک: P.Pirfarshi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

مجتبی گودرزی

عضو هیئت مدیره

مجتبی گودرزی، متولد 1346/04/10 از شمیرانات می‌باشد. او عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176275700 / پست الکترونیک: M.Goudarzi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل
ابراهیم نظری نیا

ابراهیم نظری‌نیا

عضو هیئت مدیره

ابراهیم نظری‌نیا از سال 1395 عضو فنی هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس است. او کارشناس ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی است.

شماره تماس: 02176275960 / پست الکترونیک: E.Nazarinia@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

رضا بابازاده خوشرودی

عضو هیئت مدیره

رضا بابازاده خوشرودی از سال 1395 عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس است. او کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی است.

شماره تماس: 02176270057 / پست الکترونیک: R.Babazadeh@ntdc.ir

مشاهده پروفایل