سعید آزادشهرکی

معاون امور فنی و اجرایی

آقای سعید آزاد شهرکی متولد 1350/02/01 از شهر آبادان می‌باشد. او معاون امور فنی و اجرایی در شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176275521

مشاهده پروفایل

مجتبی گودرزی

سرپرست معاونت اداری, مالی و بودجه

آقای مجتبی گودرزی، متولد 1346/04/10 از شمیرانات می‌باشد. او سرپرست معاونت اداری، مالی و بودجه در شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176275700

مشاهده پروفایل

فریبرز داداش‌پور

معاون مسکن و شهرسازی

آقای فریبرز داداش‌پور متولد 1354/06/25 از شهرستان سوادکوه (شیرگاه) استان مازندران می‌باشد. او معاون مسکن و شهرسازی در شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176270206

مشاهده پروفایل

علی اکبر فراشیانی

سرپرست معاونت املاک و حقوقی

آقای علی اکبر فراشیانی، متولد 1357/01/01 از شهر جوین می‌باشد. او سرپرست معاونت املاک و حقوقی در شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176278456

مشاهده پروفایل

پیمان پیرفرشی

مشاور عالی مدیرعامل

آقای پیمان پیرفرشی متولد 1358/01/15 از شهر اردیبل می‌باشد. او مشاور عالی مدیرعامل در شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176275500

مشاهده پروفایل