امیر خدربیگلی

سرپرست معاونت فنی و اجرایی

آقای امیر خدربیگلی متولد 1346/10/01 از شهر تبریز می‌باشد. او معاون امور فنی و اجرایی در شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176275521 / پست الکترونیک: A.Khederbeigi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

مجتبی گودرزی

عضو هیئت مدیره و معاون اداری، مالی و بودجه

آقای مجتبی گودرزی، متولد 1346/04/10 از شمیرانات می‌باشد. او سرپرست معاونت اداری، مالی و بودجه در شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176275700 / پست الکترونیک: M.Goudarzi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

فریبرز داداش‌پور

معاون مسکن و شهرسازی

آقای فریبرز داداش‌پور متولد 1354/06/25 از شهرستان سوادکوه (شیرگاه) استان مازندران می‌باشد. او معاون مسکن و شهرسازی در شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176270206 / پست الکترونیک: F.Dadashpour@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

علی اکبر فراشیانی

سرپرست معاونت املاک و حقوقی

آقای علی اکبر فراشیانی، متولد 1357/01/01 از شهر جوین می‌باشد. او سرپرست معاونت املاک و حقوقی در شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176278456 / پست الکترونیک: A.Farashiani@ntdc.ir

مشاهده پروفایل