امیر خدربیگلی

سرپرست معاونت مسکن و شهرسازی

آقای امیر خدربیگلی متولد 1346/10/01 از شهر تبریز می‌باشد. او سرپرست معاونت مسکن و شهرسازی در شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176270206 / پست الکترونیک: A.Khederbeigi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

علی اکبر فراشیانی

معاون اداری، مالی و بودجه

آقای علی اکبر فراشیانی متولد 1357/01/01 از شهر جوین می‌باشد. او معاون اداری، مالی و بودجه در شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176492327 / پست الکترونیک: A.Farashiani@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

علی اصغر جاودان‌فر

سرپرست مدیریت املاک و حقوقی

آقای علی اصغر جاودان‌فر سرپرست مدیریت املاک و حقوقی در شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176278456 / پست الکترونیک: A.Javdanfar@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

سید رضا تربت‌جو

سرپرست معاونت فنی و اجرایی

آقای سید رضا تربت‌جو متولد 1349/07/26 در شهر تهران می‌باشد. او سرپرست معاونت فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید پردیس است.

شماره تماس: 02176275521 / پست الکترونیک: R.Torbatjo@ntdc.ir

مشاهده پروفایل