علی اصغر جاودان‌فر

علی اصغر جاودان‌فر

مدیر اجرایی مسکن مهر

شماره تماس: 02176279721

غلامعلی امیدوار

مدیر فنی و اجرایی

شماره تماس: 02176271115

امرالله باباپور

امرالله باباپور

مدیر امور مالی و ذیحسابی

شماره تماس: 02176278457

علیرضا کشیر

علیرضا کشیر

مدیر امور اداری و پشتیبانی

شماره تماس: 02176270076

مرتضی آقایی

رئیس اداره حراست و مشاور مدیرعامل

شماره تماس: 02176278455

عباس شریعتی

مدیر حوزه مدیرعامل

شماره تماس: 02176273005

محسن روشان

رئیس اداره روابط عمومی

شماره تماس: 02176275900

امیر خدربیگی

مدیر پیمان و رسیدگی

شماره تماس: 02176278460

موسی حق شناس

موسی حق شناس

رئیس امور حسابداری

شماره تماس: 02176275524

مهدیه بوربور

رئیس اداره ارزیابی و کنترل پروژه

شماره تماس: 02176279726

مرضیه بوربور

مرضیه بوربور

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس: 02176273006

مریم نظریان

مریم نظریان

مدیر امور مشارکت و سرمایه‌گذاری

شماره تماس: 02176271116

حامد قاسمی

حامد قاسمی

مدیر امور حقوقی

شماره تماس: 02176275523

علی بخشی

علی بخشی

مدیر واحد املاک

شماره تماس: 02176278458

هادی کمالی

هادی کمالی

مدیر واحد واگذاری

شماره تماس:

سید حامد حاج سید جوادی

سید حامد حاج سید جوادی

مدیر واحد خدمات شهری

شماره تماس: 02176273111

صفر بیات

مدیر پروژه قطار برقی

شماره تماس:

حسن حضرتی

مدیر واگذاری عرصه

شماره تماس: 02176279720

فرهاد لاهوتی

مدیر پروژه‌های روبنایی

شماره تماس: 02176279720

محمدتقی شهاب

رئیس اداره شهرسازی و معماری

شماره تماس: 

الهه باباپور

رئیس اداره بودجه و درآمد

شماره تماس: 02176277171