غلامعلی امیدوار

مدیر فنی و اجرایی

شماره تماس: 02176271115
پست الکترونیک: Gh.Omidvar@ntdc.ir

امرالله باباپور

امرالله باباپور

مدیر امور مالی و ذیحسابی

شماره تماس: 02176278457
پست الکترونیک: A.Babapour@ntdc.ir

علیرضا کشیر

علیرضا کشیر

مدیر امور اداری و پشتیبانی

شماره تماس: 02176270076
پست الکترونیک: A.Kashir@ntdc.ir

قاسم امیری

رئیس اداره حراست و مشاور مدیرعامل

شماره تماس: 02176275500
پست الکترونیک: Gh.Amiri@ntdc.ir

محسن روشان

رئیس اداره روابط عمومی

شماره تماس: 02176275900
پست الکترونیک: M.Raveshan@ntdc.ir

غلامعلی نوری

مدیر پیمان و رسیدگی

شماره تماس: 02176278460
پست الکترونیک: Gh.Nori@ntdc.ir

مهدیه بوربور

رئیس اداره ارزیابی و کنترل پروژه

شماره تماس: 02176279726
پست الکترونیک: Ma.Burbur@ntdc.ir

مرضیه بوربور

مرضیه بوربور

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس: 02176273006
پست الکترونیک: M.Burbur@ntdc.ir

خدیجه باقرزاده

مدیر امور مشارکت و سرمایه‌گذاری

شماره تماس: 02176271116
پست الکترونیک: Kh.Bagherzadeh@ntdc.ir

علی بخشی

علی بخشی

مدیر واحد املاک

شماره تماس: 02176278458
پست الکترونیک: A.Bakhshi@ntdc.ir

هادی کمالی

هادی کمالی

مدیر واحد واگذاری

شماره تماس:
پست الکترونیک: H.Kamali@ntdc.ir

سید حامد حاج سید جوادی

سید حامد حاج سید جوادی

مدیر واحد خدمات شهری

شماره تماس: 02176273111
پست الکترونیک: H.Hajseidjavadi@ntdc.ir

صفر بیات

مدیر پروژه قطار برقی

شماره تماس:
پست الکترونیک: S.Bayat@ntdc.ir

حسن حضرتی

سرپرست کارگزاری مسکن مهر

شماره تماس: 02176279720
پست الکترونیک:

فرهاد لاهوتی

مدیر پروژه‌های روبنایی

شماره تماس:
پست الکترونیک: F.Lahooti@ntdc.ir

محمدتقی شهاب

رئیس اداره شهرسازی و معماری

شماره تماس:
پست الکترونیک: M.Shahab@ntdc.ir

الهه باباپور

رئیس اداره بودجه، درآمد و حسابداری

شماره تماس: 02176277171
پست الکترونیک: E.Babapour@ntdc.ir