عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (روش فشرده) مشارکت در ساخت مرکز محله سهند و پروژه تجاری مروارید کد: ۲۹/۹۸-۲۰۰-ر 1398/10/11 1398/10/22
آگهی فراخوان مناقصه اجرای قطعات ورزشی در فازهای ۵، ۱۱، ۸ و ۹ (تجدید نوبت اول) کد: ۲۷/۹۸-۲۰۰-ر 1398/10/08 1398/10/16
آگهی فراخوان عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده) «تجدید نوبت دوم» انجام خدمات کارگزاری مسکن مهر شهر جدید پردیس کد ۲۶/۹۸-۲۰۰-ر 1398/10/03 1398/10/14
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (روش فشرده) مشارکت در ساخت برج مسکونی مریم کد: ۲۵/۹۸-۲۰۰-ر 1398/09/26 1398/07/10
آگهی فراخوان مناقصه تکمیل و اجرای ساختمان مدرسه ۶ کلاسه R111 شهر جدید ایوانکی کد: ۲۳/۹۸-۲۰۰-ر 1398/09/06 1398/09/16
آگهی فراخوان مناقصه اجرای قطعات ورزشی در فازهای ۵، ۱۱، ۸ و ۹ کد: ۲۲/۹۸-۲۰۰-ر 1398/08/23 1398/08/30
آگهی فراخوان عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده) انجام امور حمل و نقل و جمع‌آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه برای فازهای مسکن مهر شهر جدید پردیس کد: ۱۹/۹۸-۲۰۰-ر 1398/07/24 1398/08/04
آگهی فراخوان عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده) «تجدید نوبت اول» انجام خدمات کارگزاری مسکن مهر شهر جدید پردیس کد ۱۷/۹۸-۲۰۰-ر 1398/06/31 1398/07/06
آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول) انجام فرآیند واگذاری عرصه مسکن‌مهر شهر جدید پردیس کد: ۱۶/۹۸-۲۰۰-ر 1398/06/31 1398/07/06
آگهی فراخوان مناقصه انجام خدمات کارگزاری مسکن مهر شهر جدید پردیس کد:۱۴/۹۸-۲۰۰-ر 1398/06/05 1398/06/13