عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان فروش یک قطعه زمین درمانی در شهر جدید پردیس کد: ۹/۹۸-۳۰۰-ر 1398/05/13 1398/05/22
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۶/۹۸-۳۰۰-ر 1398/04/30 1398/05/13
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۳/۹۸-۳۰۰-ر 1398/03/20 1398/04/03
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۱/۹۸-۳۰۰-ر 1398/02/03 1398/02/17
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۲۸/۹۷-۳۰۰-ر 1397/11/14 1397/11/28
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۲۴/۹۷-۳۰۰-ر 1397/10/17 1397/11/01
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۱۷/۹۷-۳۰۰-ر 1397/09/18 1397/10/02
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس و ایوانکی کد: ۱۳/۹۷-۳۰۰-ر 1397/07/28 1397/08/12
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۵/۹۷-۳۰۰-ر 1397/05/24 1397/06/07
آگهی فراخوان مزایده فروش ضایعات کد: ۴/۹۷-۳۰۰-ر 1397/05/25 --/--/--