عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان فروش فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۲۸/۹۸-۳۰۰-ر 1398/10/08 1398/10/22
آگهی فراخوان مزایده فروش اراضی در شهر جدید پردیس کد: ۲۴/۹۸-۳۰۰-ر 1398/09/09 1398/09/23
تمدید آگهی فراخوان مزایده فروش اراضی در شهر جدید پردیس کد: ۲۱/۹۸-۳۰۰-ر --/--/---- 1398/09/02
آگهی فراخوان مزایده فروش اراضی در شهر جدید پردیس کد: ۲۱/۹۸-۳۰۰-ر 1398/08/12 1398/08/26
ابطال آگهی فراخوان عمومی فروش ۲۰/۹۸ – ۳۰۰ – ر با موضوع فروش اراضی در شهر جدید پردیس ----- -----
آگهی فراخوان مزایده فروش اراضی در شهر جدید پردیس کد: ۲۰/۹۸-۳۰۰-ر 1398/07/30 1398/08/19
آگهی فراخوان فروش فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۱۸/۹۸-۳۰۰-ر 1398/07/20 1398/07/29
آگهی فراخوان فروش فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۱۵/۹۸-۳۰۰-ر 1398/06/26 1398/07/09
آگهی فراخوان فروش یک قطعه زمین درمانی در شهر جدید پردیس کد: ۹/۹۸-۳۰۰-ر 1398/05/13 1398/05/22
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۶/۹۸-۳۰۰-ر 1398/04/30 1398/05/13