عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان مزایده فروش اراضی در شهر جدید پردیس کد: ۲۰/۹۸-۳۰۰-ر 1398/07/30 1398/08/19
آگهی فراخوان فروش فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۱۸/۹۸-۳۰۰-ر 1398/07/20 1398/07/29
آگهی فراخوان فروش فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۱۵/۹۸-۳۰۰-ر 1398/06/26 1398/07/09
آگهی فراخوان فروش یک قطعه زمین درمانی در شهر جدید پردیس کد: ۹/۹۸-۳۰۰-ر 1398/05/13 1398/05/22
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۶/۹۸-۳۰۰-ر 1398/04/30 1398/05/13
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۳/۹۸-۳۰۰-ر 1398/03/20 1398/04/03
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۱/۹۸-۳۰۰-ر 1398/02/03 1398/02/17
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۲۸/۹۷-۳۰۰-ر 1397/11/14 1397/11/28
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۲۴/۹۷-۳۰۰-ر 1397/10/17 1397/11/01
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۱۷/۹۷-۳۰۰-ر 1397/09/18 1397/10/02