عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان عمومی اجاره املاک شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: 31/98-300-ر 1398/11/19 1398/11/27
آگهی فراخوان فروش املاک و مستغلات با اعمال تخفیف ویژه به مناسبت دهه مبارک فجر در شهر جدید پردیس کد: 30/98-300-ر 1398/11/13 1398/11/27
آگهی فراخوان فروش فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: 28/98-300-ر 1398/10/08 1398/10/22
آگهی فراخوان مزایده فروش اراضی در شهر جدید پردیس کد: 24/98-300-ر 1398/09/09 1398/09/23
تمدید آگهی فراخوان مزایده فروش اراضی در شهر جدید پردیس کد: 21/98-300-ر --/--/---- 1398/09/02
آگهی فراخوان مزایده فروش اراضی در شهر جدید پردیس کد: 21/98-300-ر 1398/08/12 1398/08/26
ابطال آگهی فراخوان عمومی فروش 20/98 – 300 – ر با موضوع فروش اراضی در شهر جدید پردیس ----- -----
آگهی فراخوان مزایده فروش اراضی در شهر جدید پردیس کد: 20/98-300-ر 1398/07/30 1398/08/19
آگهی فراخوان فروش فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: 18/98-300-ر 1398/07/20 1398/07/29
آگهی فراخوان فروش فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: 15/98-300-ر 1398/06/26 1398/07/09