مزایدات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان عمومی اجاره املاک شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: 31/98-300-ر 1398/11/19 1398/11/27
آگهی فراخوان فروش املاک و مستغلات با اعمال تخفیف ویژه به مناسبت دهه مبارک فجر در شهر جدید پردیس کد: 30/98-300-ر 1398/11/13 1398/11/27
آگهی فراخوان فروش فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: 28/98-300-ر 1398/10/08 1398/10/22
آگهی فراخوان مزایده فروش اراضی در شهر جدید پردیس کد: 24/98-300-ر 1398/09/09 1398/09/23
تمدید آگهی فراخوان مزایده فروش اراضی در شهر جدید پردیس کد: 21/98-300-ر --/--/---- 1398/09/02
آگهی فراخوان مزایده فروش اراضی در شهر جدید پردیس کد: 21/98-300-ر 1398/08/12 1398/08/26
ابطال آگهی فراخوان عمومی فروش 20/98 – 300 – ر با موضوع فروش اراضی در شهر جدید پردیس ----- -----
آگهی فراخوان مزایده فروش اراضی در شهر جدید پردیس کد: 20/98-300-ر 1398/07/30 1398/08/19
آگهی فراخوان فروش فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: 18/98-300-ر 1398/07/20 1398/07/29
آگهی فراخوان فروش فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: 15/98-300-ر 1398/06/26 1398/07/09
آرشیو مزایدات

مناقصات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت دوم) انجام امور حمل و نقل و جمع‌آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه کد: 1/99-200-ر 1399/01/17 1399/01/23
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سازندگان و پیمانکاران جهت ساخت پروژه‌های طرح اقدام ملی تولید مسکن کد: 36/98-200-ر 1398/12/11 1398/12/24
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکت در ساخت مرکز ناحیه یاس کد: 35/98-200-ر 1398/12/06 1398/12/24
آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار به منظور مشارکت در احداث و بهره برداری از طرح قطار برقی تهران – پردیس کد: 34/98-200-ر 1398/11/30 1398/12/14
آگهی فراخوان مناقصه انجام خدمات مالی مسکن مهر شهر جدید پردیس کد: 33/98-200-ر 1398/11/27 1398/12/03
آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول) انجام امور حمل و نقل و جمع‌آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه کد: 32/98-200-ر 1398/11/27 1398/12/03
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (روش فشرده) مشارکت در ساخت مرکز محله سهند و پروژه تجاری مروارید کد: 29/98-200-ر 1398/10/11 1398/10/22
آگهی فراخوان مناقصه اجرای قطعات ورزشی در فازهای 5، 11، 8 و 9 (تجدید نوبت اول) کد: 27/98-200-ر 1398/10/08 1398/10/16
آگهی فراخوان عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده) «تجدید نوبت دوم» انجام خدمات کارگزاری مسکن مهر شهر جدید پردیس کد 26/98-200-ر 1398/10/03 1398/10/14
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (روش فشرده) مشارکت در ساخت برج مسکونی مریم کد: 25/98-200-ر 1398/09/26 1398/10/07
آرشیو مناقصات