مدیرعامل شرکت عمران تاکید کرد جهت تحویل واحد بدون نقص، مستلزم حضور مداوم مشاوران شرکت عمران در بخش تحویل واحدها ، ساماندهی دفاتر تحویل واحد ها با ارائه برنامه منظم و پشتیبانی مناسب بعد از تحویل، ضروری است.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ در نشستی که عصر امروز 21 بهمن ماه در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس با حضور مدیرعامل ،مشاورعالی، مدیران طرح، مشاوران و مسؤلین تحویل واحد فازهای مسکن مهر پردیس برگزار شد ،فرایند تحویل واحد بررسی و نقاط ضعف و قوت آن بررسی شد.

مدیرعامل شرکت عمران ضمن با اهمیت شمردن تحویل واحدهای بدون نقص به مالکان، از تشکیل و معرفی تیم اورژانس رفع نواقص جهت رفع نواقص احتمالی بعد از تحویل خبر داد.

دکتر هدایت ضمن ابلاغ دستور تشکیل تیم اورژانس رفع نواقص، خواستار ایجاد واحد مستقل جداگانه با نیروی انسانی، امکانات کامل و شماره تماس های اختصاصی و در دسترس برای هر فاز زیر نظر شرکت عمران جهت رفع نواقص احتمالی بعد از تحویل واحد شد.

مدیرعامل شرکت عمران تاکید کرد جهت تحویل واحد بدون نقص، مستلزم حضور مداوم مشاوران شرکت عمران در بخش تحویل واحدها ، ساماندهی دفاتر تحویل واحد ها با ارائه برنامه منظم و پشتیبانی مناسب بعد از تحویل، ضروری است.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=22235
کد خبر
22235