پروژه زیربنایی

تامین خدمات اولیه برای استقرار مالکان مسکن مهر در پردیس، یکی از اولویت‌های شرکت عمران شهر جدید پردیس است که هم‌زمان با پیشرفت فیزیکی در بخش ساخت، این بخش نیز به عنوان خدمات زیربنایی در حال پیشرفت است. کلیه خدمات زیربنایی در سه بخش آب و فاضلاب، برق و گاز قابل قسمت است.

شبکه آب و فاضلاب

زیرساخت‌های فاز ۸ شامل ۶۸۰۰۰ متر شبکه توزیع آب می‌باشد که ۶۲۶۰۰ متر آن در لوله های به سایز۱۰۰ تا ۷۰۰ میلمتر اجرا شده است. در این فاز همچنین ۶۴۸۵۰ متر خط لوله فاضلاب طراحی شده است. فاضلاب بخش شرقی سایت، به صورت ثقلی جاری می‌شود و سمت غرب فاز داری یک ایستگاه پمپاژ فاضلاب می‌باشد. این فاز داری یک مخزن ذخیره آب ۲۰،۰۰۰ متر مکعبی می‌باشد که در فاز ۹ قدیم احداث شده است و از طریق خط لوله ۸۰۰ میلیمتر چدن داکتیل ۴ کیلومتری و به صورت ثقلی فاز ۸ را تحت پوشش قرار می‌دهد.

فاز ۱۱ داری سه مخزن آب می‌باشد که ظرفیت تجمعی آن‌ها ۲۴،۰۰۰ متر مکعب است که از طریق شبکه توزیع آب به طول ۷۵،۲۷۰ متر در سه زون تقسیم بندی شده و بلوک‌های فاز ۱۱ را تحت پوشش قرار داده اند. آب مورد نیاز توسط دو ایستگاه پمپاژ که یکی در تصفیه خانه پردیس و دیگری در مخزن شماره ۲ فاز ۱۱ قرار دارد، از طریق خط لوله‌ای ۸ کیلومتری در سایزهای ۶۰۰ و ۵۰۰ و ۳۰۰ میلیمتر آب را به مخازن انتقال می‌دهند. زیرساخت‌های فاز ۱۱ دارای ۶۶۲۳۰ متر خط فاضلاب است که در نهایت فاضلاب توسط یک خط انتقال ۱۴ کیلومتری به تصفیه خانه فاضلاب ارسال می‌شود و در بین راه فاضلاب‌های فاز ۵، ۸ و ۹ را جمع‌آوری می‌کند.
زیرساخت‌های فاز 5 دارای شبکه آب ۱۵۹۳۰متری است که از طریق دو مخزن به ظرفیت ۶۰۰۰ متر مکعب آب‌رسانی خواهد شد. شبکه فاضلاب طراحی شده 15330 متر می‌باشد. زیرساخت‌های فاز 9 نیز دارای شبکه آب ۹۵۵۴ متری و شبکه فاضلاب طراحی شده ۸۲۶۲ متری است.

شبکه برق

اجرای کلیه شبکه‌های توزیع برق واحدهای مسکونی و همچنین روشنایی کلیه معابر اصلی و فرعی در فازهای 5، 8، 9 جدید و 11 با شرکت عمران شهر جدید پردیس است که با قراردادهای مختلف با چند شرکت پیمانکار، به طور هم‌زمان این امور در فازهای مختلف در حال پیشرفت است. همچنین کلیه امور مربوط به شبکه برق و روشنایی در فاز 9 قدیم بر عهده اداره برق می‌باشد.
فاز 8) فشار متوسط: 69500 متر – فشار ضعیف: 76500 متر – شبکه روشنایی: 60500 متر
فاز 5) فشار متوسط 18300 متر – فشار ضعیف 17500 متر – شبکه روشنایی 93500 متر
فاز 9 جدید) فشار متوسط 7700 متر – فشار ضعیف 5500 متر – شبکه روشنایی 7000 متر
فاز 11) فشار متوسط 59500 متر – فشار ضعیف 55000 متر – شبکه روشنایی 52300 متر

شبکه گاز

شبکه‌های گاز پس از اجرای عملیات آب و فاضلاب و قبل از روسازی معابر، طی جلسه هماهنگی استان تهران و توسط پیمانکاران مورد تایید شرکت گاز، اجرا می‌شود و پس از تست‌گیری، تحویل متقاضی می‌شود.