پروژه های روبنایی

خدمات اولیه زندگی در بخش‌‌های مختلف آموزشی، درمانی، تجاری، مذهبی، امنیتی، فضای سبز و … از جمله مواردی است که بعد از استقرار، مورد نیاز ساکنین مسکن مهر در محله‌های مختلف است. با توجه به بارگزاری چند ده هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس، یکی از موارد مهم که مورد توجه ویژه شرکت عمران قرار گرفته است ساخت پروژه‌های روبنایی و همچنین اجرای پروژه‌های مشارکتی مراکز محلات در فازهای مختلف است. هم‌زمان با شروع ساخت پروژه‌های مسکونی، عملیات ساخت تعداد زیادی از پروژه‌های روبنایی شامل مدرسه، مسجد، کلانتری، درمانگاه، تجاری، بوستان و همچنین مراکز محلاتی شامل مجموعه‌ای از پروژه‌های مختلف آغاز شده است.
مطابق با برنامه پروژه‌های مهر 30 مدرسه، 9 مسجد، 2 درمانگاه، 2 کلانتری، 3 بوستان و 9 مرکز محله (شامل 19 مدرسه، 5 مسجد، 2 درمانگاه، 8 فضای سبز، 4 زمین ورزشی و 32 مرکز تجاری) باید در شهر جدید پردیس ساخته شود. از این میان تاکنون در فازهای مختلف پردیس 16 مدرسه، 3 مسجد، 1 درمانگاه، 2 کلانتری و 1 بوستان به افتتاح رسیده است و مابقی پروژه‌ها در حال تکمیل می‌باشد.