در ساخت واحدهای جدید مسکونی، تناسبات فضاهای عمومی و خصوصی ابعاد واقعی پیدا نموده و فضاهای پرت و غیرقابل استفاده به حداقل کاهش پیدا کرده است.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ یکی از مشکلات مهمی که دغدغه بسیاری از متقاضیان مسکن مهر بوده و در ماه‌های اخیر رفع شده، مشکل عدم انتخاب واحد بوده است. مشکلی که با برنامه‌ریزی شرکت عمران و ساخت بلوک‌های جدید در فاز 8 توسط پیمانکاران خوش‌نام، حل شده است و متقاضیان فاقد انتخاب واحد موفق شدند سرانجام واحدهای خود را انتخاب کنند.

اما در ساخت پروژه‌های جدید مسکن مهر دره بهشت (فاز 8)، شاهد رویکرد جدیدی توسط شرکت عمران خواهیم بود. بر همین اساس و با تهیه نقشه‌های معماری واحدهای مسکونی، فضاهای داخلی واحدها ارتقا پیدا کرده و مطلوب‌تر از گذشته شده است؛ به نحوی که تناسبات فضاهای عمومی و خصوصی ابعاد واقعی پیدا نموده و فضاهای پرت و غیرقابل استفاده به حداقل کاهش پیدا کرده است.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=20286
کد خبر
20286