مهندس اسلامی در این نشست با تاکید بر تکمیل پروژه‌های روبنایی شامل مدارس، مساجد، پارک‌ها، تجاری‌ها و …، خواستار ارائه خدمات و نیازهای اولیه زندگی هم‌زمان با تحویل واحدهای آماده شد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ با توجه به روند صعودی افزایش جمعیت در شهر جدید پردیس، یکی از اولویت‌های اصلی در این شهر ایجاد خدمات مورد نیاز زندگی در قالب پروژه‌های روبنایی مشارکتی است. تاکنون فراخوان‌های متعددی برگزار و به انعقاد قرارداد مشارکت با سرمایه‌گذاران ختم شده تا به زودی و در آینده‌ای نزدیک هم‌زمان با روزهای پایانی مسکن مهر پردیس، شاهد افزایش سرانه‌های مختلف نیازهای اولیه زندگی در بخش‌های آموزشی، مذهبی، درمانی، امنیتی، تجاری، فضای سبز و … باشیم.

این نگاه جدی به تامین خدمات، در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید نیز با اهمیت ویژه‌ای در حال پیگیری است تا در سایر شهرهای جدید نیز زیرساخت‌های مورد نیاز زندگی تامین شود. در همین خصوص صبح امروز وزیر راه و شهرسازی در ساختمان شهید دادمان میزبان مهندس طاهرخانی (معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید)، دکتر هدایت مدیرعامل شرکت عمران پردیس و همچنین مدیران عامل شهرهای جدید پرند، هشتگرد و اندیشه به عنوان شهرهای اقماری اطارف پایتخت بود.

مهندس اسلامی در این نشست با تاکید بر تکمیل پروژه‌های روبنایی شامل مدارس، مساجد، پارک‌ها، تجاری‌ها و …، خواستار ارائه خدمات و نیازهای اولیه زندگی هم‌زمان با تحویل واحدهای آماده شد. دکتر هدایت نیز از انعقاد قراردادهای متعدد مشارکتی از سال گذشته تاکنون خبر داد و همچنین اعلام کرد تعدادی از بسته‌های دیگر مشارکتی نیز در مرحله فراخوان قرارداد یا به زودی به فراخوان گذاشته خواهد شد تا به زودی تمامی پروژه‌های روبنایی پیشبینی شده در پردیس در قالب مشارکت، تکمیل و در دسترس شهروندان پردیسی قرار بگیرد.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=24658
کد خبر
24658