شهروندان محترم می توانند در تاریخ و زمان مذکور از طریق تماس با سامانه مذکور سوالات و درخواست های خود را جهت پاسخگویی و پیگیری مطرح نمایند.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ در راستای اجرای نظام نامه ارتباطات مردمی در بستر سامانه سامد 111 روز سه شنبه 99/10/2 از ساعت 9 تا 11 دکتر هدایت مدیرعامل شرکت عمران پردیس پاسخگوی سوالات شهروندان پردیس خواهند بود.

شهروندان محترم می توانند در تاریخ و زمان مذکور از طریق تماس با سامانه مذکور سوالات و درخواست های خود را جهت پاسخگویی و پیگیری مطرح نمایند.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=23692
کد خبر
23692