آخرین وضعیت دیوارهای حائل باقیمانده و سایر پروژه‌های شرکت عمران ایران به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفت تا بتوان پس از تکمیل دیوارها، واحدها را به مالکان پروژه‌های آرشام، آسمان‌ سازه نارنجستان و طاق پیل تحویل داد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ با توجه به اهمیت تکمیل آماده‌سازی فاز 9، با وجود تعطیلی این روزها، با پیگیری‌های دکتر هدایت، امروز سه‌شنبه 29 تیرماه 1400، مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره شرکت راهسازی و عمران ایران در پردیس حضور یافتند تا در نشستی آخرین وضعیت دیوارهای حائل باقیمانده و سایر پروژه‌های شرکت عمران ایران به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد تا بتوان پس از تکمیل دیوارها، واحدها را به مالکان پپروژه‌های آرشام، آسمان‌ سازه نارنجستان و طاق پیل تحویل داد.

در این نشست دکتر هدایت (مدیرعامل)، دکتر پیرفرشی و مهندس نظری‌نیا (اعضا هیئت مدیره شرکت عمران)، مهندس بهرامی (معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و عضو هیئت مدیره شرکت راهسازی و عمران ایران)، مهندس نظری (مدیرعامل شرکت راهسازی و عمران ایران)، مهندس خسروی (مدیر پروژه شرکت عمران ایران در پردیس) و سایر مدیران این شرکت راهسازی حضور داشتند و پیرامون مباحث مربوط به دیوارهای حائل باقیمانده در فاز 9، دیوارهای حائل فاز 8 و برخی از موارد قراردادی فیمابین، بحث و جمع‌بندی شد.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=24799
کد خبر
24799