. سال گذشته نیز رقمی بالغ بر 1052 میلیارد تومان قرارداد با سرمایه‌گذاران منعقد شد تا در مجموع پردیس با عقد قراردادهای مختلف مشارکتی در حوزه‌های آماده‌سازی، زیربنایی، روبنایی و … با ارزش حدود 3500 میلیارد تومان در عرض سه سال اخیر، در بین تمامی شهرهای جدید پیشرو باشد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ تامین نیازهای اولیه و خدمات به ساکنین پروژه‌های مسکن مهر و غیرمهر به صورت ساخت روبناهای مشارکتی، سیاستی است که در چند سال اخیر به طور ویژه در شرکت عمران شهر جدید پردیس مورد پیگیری قرار گرفته و با عقد قراردادهای متعدد مشارکتی، سرمایه‌گذاران مختلفی جذب این شهر شدند تا در یک معامله برد – برد، خدمات مورد نیاز مردم شامل پروژه‌های تجاری، آموزشی، مذهبی، درمانی، انتظامی، فضای سبز، ورزشی و … تامین شود.
در همین خصوص و با اعلام دکتر پیرفرشی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس، تاکنون از ابتدای سال جاری حدود 480 میلیارد تومان قرارداد مشارکتی منعقد شده و حدود 680 میلیارد تومان نیز فراخوان شده و یا در مرحله فراخوان قرار دارد. سال گذشته نیز رقمی بالغ بر 1052 میلیارد تومان قرارداد با سرمایه‌گذاران منعقد شد تا در مجموع پردیس با عقد قراردادهای مختلف مشارکتی در حوزه‌های آماده‌سازی، زیربنایی، روبنایی و … با ارزش حدود 3500 میلیارد تومان در عرض سه سال اخیر، در بین تمامی شهرهای جدید پیشرو باشد.
به منظور حفظ زروند تکمیل این پروژه‌ها و به خصوص تکمیل پروژه‌های روبنایی که بخش عمده این قراردادها رو شامل می‌شود، بازدیدها و جلسات مستمر با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیران کل شهرهای جدید و همچنین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران پردیس در جریان است.
در تازه‌ترین نشستی که به صورت ویدیو کنفرانس با حضور عضو هیئت مدیره شرکت مادر، مدیر کل سرمایه‌گذاری شهرهای جدید، عضو هیئت مدیره، مدیر سرمایه‌گذاری و مدیر روبنایی شرکت عمران برگزار شد، مقرر گردید تا با تشکیل کمیته ویژه سرمایه‌گذاری که پردیس نیز عضوی از آن خواهد بود، حل مشکلات موجود پیرامون این پروژه‌ها تسریع یابد. موضوعی که باعث خواهد شد با حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاران، مراکز محلات و روبناهای مختلف اعم از مدارس، مساجد، تجاری‌ها، درمانگاه، زمین‌های ورزشی و … هرچه سریع‌تر تکمیل و هم‌زمان با تحویل واحدهای مسکن مهر، آماده ارائه خدمات به شهروندان پردیس باشند.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=25291
کد خبر
25291