تا اواسط هفته آینده قرارداد حدود 70 مالک تحویل داده خواهد شد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ پیرو فراخوان شرکت عمران در خصوص واگذاری قرارداد عرصه و ملکی‌شدن پروژه‌های مسکن مهر، از امروز تحویل قراردادها به مالکان پروژه امیر ساوالان کومه در فاز 8 پردیس آغاز شد. با حضور هدایت امروز به نمایندگی از سایر مالکان، قرارداد 5 نفر از مالکانی که تمام مبلغ قرارداد را واریز کرده بودند، تحویل داده شد و به زودی تا اواسط هفته آینده قرارداد حدود 260 مالک تحویل داده خواهد شد. گفتنی است کلیه درآمدهای بحث عرصه در زیرساخت‌های مسکن مهر هزینه خواهد شد.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=17896
کد خبر
17896