. در این نشست تصمیمات مهمی جهت تکمیل باقیمانده زیرساخت‌های فازهای 5، 8 و 9 اخذ شد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ به منظور بررسی آخرین وضعیت توسعه زیرساخت‌های فازهای مسکن مهر که توسط شرکت راهسازی عمران ایران در حال عملیات می‌باشد، صبح امروز نشستی با حضور مدیرعامل، معاون و مدیر فنی و اجرایی، مدیر زیربنایی شرکت عمران، مدیران طرح فازهای 8، 5 و 9 جدید و همچنین مدیر پروژه و مدیران شرکت راهسازی عمران ایران برگزار شد. در این نشست تصمیمات مهمی جهت تکمیل باقیمانده زیرساخت‌های فازهای 5، 8 و 9 اخذ شد. مشروح مصوبات این جلسه را می‌خوانیم:

مقرر گردید مخزن آب 4 هزار متر مکعبی فاز 5 شمالی، تکمیل و تجهیزات برقی و مکانیکال پمپ‌ها و کلیه دیتاشیت‌ها توسط شرکت عمران ایران تهیه شود و پمپ‌ها و تابلو برق خریداری و همچنین تا 20 روز آینده تهیه و نصب گردد.

می‌بایست عبور عرض خط آب از خیابان 45 متری فاز 5، (ارتباط فاز 5 جنوبی و شمالی) توسط مدیر طرح و نمایندگان شرکت عمران ایران بازدید و تا 15 روز آینده تعیین تکلیف شود.

مقرر گردید هرچه سریع‌تر شبکه‌های آب و فاضلاب در فاز 5 شمالی در بخش زیرمحله تکمیل گردد.

مقرر گردید در فاز 9 جدید پیمانکار دست دوم شرکت چلیپا تعیین تکلیف شود و عملیات زیر محله‌ها در این فاز شروع و ظرف 10 روز کلیه عملیات‌ها تکمیل شود.

مقرر گردید که تمام دیوارهای بتنی و نقشه‌های معابر فاز 9 جدید توسط مشاور پارس پرنون ابلاغ گردد.

ظرف مدت یک هفته کلیه دیوارهای معابر در فازهای 5 و 9 جدید توسط مشاور آماده‌ساز ابلاغ گردد و زیر نظر معاون و مدیر فنی و اجرایی و مدیر طرح پیگیری گردد.

مقرر گردید که ایستگاه پمپاژ فاضلاب فاز 8 تا پانزده دی ماه تحویل و به بهره‌برداری برسد. همچنین ایستگاه پمپاژ فاضلاب فازهای 9 و 11 تا سی دی ماه تحویل و به بهره‌برداری برسد.

مقرر گردید که شرکت راهسازی عمران ایران نسبت به شروع عملیات اجرایی دیوار حائل فاز 8 در پروژه‌های سپندآسا کوپال، ساعی پیشرو پاسارگاد، شمس راه ماهان و شمس گستر پارسیان اقدام نماید.

مقرر گردید شرکت راهسازی عمرات ایران نسبت به آسفالت معابر فاز 8 در پروژه‌های ترازسازان، کرمانشاهان، جهاندیده سابق و باقیمانده توما اقدام نماید.

مقرر گردید کلیه عملیات آماده‌سازی و زیرساخت پروژه توسعه ایرا البرز فاز 8 به شرکت راهسازی عمران ایران ابلاغ و صورتجلسه فصل مشترک تهیه شود.

مقرر گردید خاکبرداری پست برق فاز 8 تا نتهای دی ماه تکمیل و به اداره برق منطقه‌ای تحویل داده شود.

مقرر گردید از خاکبرداری پست برق فاز 9 جدید بازدید میدانی صورت گیرد.

مقرر گرددید عملیات خاکبرداری و اجرای عملیات خط انتقال فاضلاب باغ کمیش ظرف مدت 6 ماه تکمیل و به بهره‌بردار تحویل داده شود.

مقرر گردید که لوله‌های لوله‌های خط انتقال در باغ کمیش بر اساس جنس و تاییده‌های شرکت عمران کار شود.

فصل مشترک کارهای انجام شده زیرساخت و آماده‌سازی شرکت طاق پیل تهیه و ابلاغ شود و همچنین عملیات اجرایی نیز آغاز گردد.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=23589
کد خبر
23589