صبح امروز با حضور اعضای هیئت مدیره، معاون مسکن و شهرسازی و مدیر دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی، دومین نشست این کمیته در سال جاری برگزار شد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ کارشناسی و اجرای برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی، یکی از موضوعاتی است که در کنار بخش ساخت ابنیه مسکونی و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی، یکی از اهداف مهم شرکت عمران به منظور توسعه شهرنشینی در شهر جدید پردیس است.

در همین راستا و به منظور اجرایی شدن برنامه‌های عملیاتی در سال 99، کمیته توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهر جدید پردیس تشکیل شد و صبح امروز با حضور اعضای هیئت مدیره، معاون مسکن و شهرسازی و مدیر دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی، دومین نشست این کمیته در سال جاری برگزار شد. اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی مطابق با بندهای راهبرد دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی، محوریت اصلی برگزار این سلسله نشست‌ها با حضور اعضای این کمیته است.

انتخاب جداره شمالی تپه‌ روبروی پارک شهریار در فاز دو به عنوان گذر فرهنگی و طراحی با قید فوریت (بند یک راهبرد دوم)، انتخاب مجری صاحب صلاحیت به منظور اجرای دیوار نگاره‌ها در شمال غربی فاز 8 و سایت هسا فاز 3 (بند یک راهبرد پنجم و بند پنج راهبرد ششم)، طراحی المان ورودی شهر در میدان امام خمینی (ره) فاز دو (بند یک راهبرد ششم)، انتخاب روز 27 مهرماه به عنوان سالروز تاسیس شرکت عمران و هچنین روز تولد شهر جدید پردیس (بند چهار راهبرد پنجم) و … موضوعات مختلف نشست امروز کمیته توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهر جدید پردیس بود.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=23005
کد خبر
23005