نشستی با حضور مدیرعامل، عضو هیئت مدیره شرکت عمران و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به همراه مدیرعامل شرکت کوزو برگزار و در خصوص آخرین وضعیت زیرساخت‌های آب و فاضلاب در پردیس تصمیم‌گیری شد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ ایجاد شبکه‌ها و در نهایت نصب انشعبات زیرساخت‌های آب، فاضلاب، برق و گاز در فازهای مسکن مهر یکی از موضوعات مهم جهت ایجاد شرایط زندگی پروژه‌های مسکن مهر می‌باشد. در همین خصوص صبح امروز نشستی با حضور مدیرعامل، عضو هیئت مدیره شرکت عمران و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به همراه مدیرعامل شرکت کوزو برگزار و در خصوص آخرین وضعیت زیرساخت‌های آب و فاضلاب در پردیس تصمیم‌گیری شد.

تسریع در نصب کنتورهای بلوک‌های زون‌های 3 و 4 جنوبی فاز 11، نصب انشعابات باقی مانده فازهای 5، 8، 9 و 11 مسکن مهر، تحویل شبکه های آب و فاضلاب مساکن مهر تا پایان آذرماه توسط شرکت عمران به آبفا، تحویل مخازن آب فاز 11 به آبفا تا دو ماه آینده، تسریع در تکمیل مخزن 5 هزار متر مکعبی فاز 9 جدید که توسط آبفا درحال ساخت می‌باشد، تحویل ایستگاه پمپاژ فاضلاب فاز 11 توسط شرکت عمران و تکمیل خط انتقال به تصفیه‌خانه توسط آبفا تا پایان دی ماه از جمله مصوبات مهم در این نشست بود.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=23600
کد خبر
23600