با نظر عضو فنی هیئت مدیره، به پیمانکاران کم‌کار اخطار داده شد که در صورت عدم پیشرفت پروژه‌ها مطابق با برنامه زمان‌بندی، برخورد جدی با سازندگان صورت خواهد گرفت.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ مطابق روال هفتگی بازدید مدیرعامل شرکت عمران از پروژه‌های مختلف در تعطیلات انتهای هفته، این بار عضو فنی هیئت مدیره شرکت عمران، مشاور فنی مدیرعامل و مدیر فنی و اجرایی شرکت عمران بازدید دقیقی از روند پروژه‌ها در فاز 8 به عمل آوردند و مسائل و مشکلات را مورد بررسی قرار دادند.
امروز پروژ‌ه‌های مرتبه سازان نواندیش، راه پل آپادانا، پولاد پادیر، تراز سازان عمران، دیماس شرق، آرش آرمه، استحکام ایلام، برج افراز کاسپین، جهاندیده، توما، تخت جمشید، پویان بتن، رواک، رکن اسکان، اسکان سازان، صدرآزما و آماده‌سازی شرکت عمران ایران توسط مهندس نظری‌نیا مورد بازدید قرار گرفت. بسیاری از این پروژه‌ها در لیست افتتاح آتی قرار دارند و با نظر عضو فنی هیئت مدیره، به پیمانکاران کم‌کار اخطار داده شد که در صورت عدم پیشرفت پروژه‌ها مطابق با برنامه زمان‌بندی، برخورد جدی با سازندگان صورت خواهد گرفت.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=20202
کد خبر
20202