سازوکار و نحوه اجرای این طرح از طریق درگاه اطلاع رسانی شرکت عمران، مسکن مهر پردیس و دفاتر پاسخگویی متقاضیان در فاز ها به اطلاع متقاضیان و مالکان محترم خواهد رسید.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ در راستای حفظ حقوق شهروندان و مالکان محترم و در جهت توزیع عادلانه خدمات و پوشش برخی کاستی‌های موجود در پروژه‌های مساکن مهر، با حضور دکتر هدایت مدیرعامل، دکتر پیرفرشی عضو هیات مدیره و آقای جاودان فر مدیر اجرایی مسکن مهر، اورژانس رفع نواقص مسکن مهر مستقر در فازها افتتاح گردید.

پس از افتتاح اورژانس رفع نقص، طی ساز و کار تعریف شده شرکت عمران پردیس که توسط دفاتر پاسخگویی متقاضیان مسکن مهر و مدیران طرح مستقر در فازها به اجرا در خواهد آمد، از این پس متقاضیانی که واحدهای آن‌ها در چارچوب فرم‌های چک لیست دارای ایرادات و نواقصی می‌باشد که توسط پیمانکار در مهلت قانونی رفع نگردیده است، پس از تایید مراجع ذی‌صلاح به این اورژانس ارجاع داده خواهد شد و رفع نواقص انجام می‌شود.

سازوکار و نحوه اجرای این طرح از طریق درگاه اطلاع رسانی شرکت عمران، مسکن مهر پردیس و دفاتر پاسخگویی متقاضیان در فاز ها به اطلاع متقاضیان و مالکان محترم خواهد رسید.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=24453
کد خبر
24453