تحویل واحدهای فاز 5

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ به اطلاع می‌رساند 832 واحد دیگر از پروژه‌های مسکونی مهر در شهر جدید پردیس – فاز 5 مطابق جدول پیوست آماده تحویل به مالکان محترم می‌باشد.

متقاضیان محترم، در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، اخذ نوبت اینترنتی از طریق (سامانه خدمات الکترونیکwww.pardis.city) جهت امور تحویل واحد الزامی می‌باشد. لازم به ذکر است، برای دریافت نامه تحویل واحد با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط به کارگزاری مسکن مهر، سالن شماره 3، باجه‌های 1 الی 7 مراجعه فرمایید.

بدیهی است، متقاضیانی که تاکنون نسبت به تشکیل پرونده کارت قسط و دریافت آن اقدام ننموده اند، می‌بایست صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه www.pardis.city نسبت به تشکیل پرونده بانک خود اقدام نمائید.

تذکر: تحویل واحدهای مسکن مهر طبق دستورالعمل تحویل واحد مندرج در وب سایت شرکت عمران انجام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می‌بایست از چگونگی نحوه تحویل واحدها طبق دستورالعمل اجرایی اطلاعات کافی کسب نموده سپس اقدام به تحویل واحد نمایند.

بلوکهای تحویلی فاز پنج – اسفندماه 99

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=23997
کد خبر
23997