تحویل واحدهای فازهای 8 و 5

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ به اطلاع می‌رساند 924 واحد دیگر از پروژه های مسکونی مهر در شهر جدید پردیس آماده تحویل می باشد که از این تعداد 716 واحد در فاز 8 و 208 واحد در فاز 5 مطابق جدول پیوست جهت سکونت به مالکان محترم تحویل خواهد شد.
مالکان محترم، در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، اخذ نوبت اینترنتی از طریق (سامانه خدمات الکترونیک www.pardis.city) جهت امور تحویل واحد الزامی می‌باشد. لازم به ذکر است، برای دریافت نامه تحویل واحد با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط به کارگزاری مسکن مهر، سالن شماره 3، باجه‌های 1 الی 7 مراجعه فرمایید.
بدیهی است، متقاضیانی که تاکنون نسبت به تشکیل پرونده کارت قسط و دریافت آن اقدام ننموده اند، می‌بایست صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه www.pardis.cityنسبت به تشکیل پرونده بانک خود اقدام نمائید.
تذکر: تحویل واحدهای مسکن مهر طبق دستورالعمل تحویل واحد مندرج در وب سایت شرکت عمران انجام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می‌بایست از چگونگی نحوه تحویل واحدها طبق دستورالعمل اجرایی اطلاعات کافی کسب نموده سپس اقدام به تحویل واحد نمایند.

بلوکهای تحویلی فاز 8 – بهمن ماه 99

تحویلی فاز 5 بهمن ماه 99

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=23939
کد خبر
23939