تحویل 184 واحد فاز 8

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ بدینوسیله به اطلاع می‌رساند تعداد 184 واحد مسکونی، از فا ز8 مسکن مهر شهر جدید پردیس طبق جدول پیوست آماده تحویل می‌باشد. لذا از شما مالکان محترم خواهشمند است، با اخذ نوبت اینترنتی (سامانه خدمات الکترونیک www.pardis.city)، جهت دریافت نامه تحویل واحد از تاریخ 24/04/1399 با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی وکارت قسط به کارگزاری مسکن مهر، سالن 3، باجه‌های1 الی 7 مراجعه فرمایید.
بدیهی است، انجام تحویل واحد با نوبت اینترنتی انجام می‌شود. لذا پیش از مراجعه به کارگزاری از طریق سامانه خدمات الکترونیک شرکت عمران شهر جدید پردیس به آدرس www.pardis.city اقدام به دریافت نوبت نموده و سپس با در دست داشتن پرینت نوبت اخذ شده مراجعه نمایند.
تذکر: تحویل واحدهای مسکن مهر طبق دستورالعمل تحویل واحد مندرج در سایت مسکن مهر انجام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می‌بایست از چگونگی نحوه تحویل واحدها طبق دستورالعمل اجرایی اطلاعات کافی کسب نموده سپس اقدام به تحویل واحد نمایند.

تحویلی فاز 8 تیرماه 1399

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=22983
کد خبر
22983