تحویل 2478 واحد زون 1 فاز 11

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ به اطلاع می‌رساند تحویل 2478 واحد، زون 1 فاز 11 (اولویت سوم) طبق جدول زمان بندی تحویل به شرح ذیل می‌باشد. لذا متقاضیان محترم (بلوک‌هایی که صرفا در تیر ماه قابل تحویل می‌باشد) جهت اخذ نامه تحویل واحد از تاریخ 1399/04/02 با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط به کارگزاری مسکن مهر سالن شماره 3 باجه‌های 1 الی 7 مراجعه و سپس طبق تاریخ‌های مندرج در جدول به شرکت کوزو مراجعه فرمایند.

لازم به توضیح است، در جهت تسهیل امور متقاضیان و همچنین پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، مالکان محترم می‌بایست پیش از مراجعه به کارگزاری از طریق سامانه خدمات الکترونیک شرکت عمران شهر جدید پردیس به آدرس www.pardis.city اقدام به دریافت نوبت نموده و سپس با در دست داشتن پرینت نوبت اخذ شده مراجعه نمایند.

تحویل واحدهای مسکن مهر طبق دستورالعمل تحویل واحد مندرج در سایت مسکن مهر انجام خواهد شد لذا متقاضیان محترم می‌بایست از چگونگی نحوه تحویل واحدها طبق دستورالعمل اجرایی اطلاعات کافی کسب نموده، سپس اقدام به تحویل واحد نمایند.

تذکر1 : صدور نامه تحویل واحد بلوک‌های اعلام شده در مرداد ماه صرفا از هفته آخر تیر ماه صورت می‌پذیرد.
تذکر2 : مالکان محترم جهت انتخاب مدیر بلوک موقت طبق زمان اعلام شده مندرج در جدول به شرکت کوزو واقع در زون چهار فاز 11 مراجعه نمایند.

تحویلی زون 1 فاز 11 _ تیر و مرداد ماه 99

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=22849
کد خبر
22849