توضیحات تکمیلی مدارک مورد نیاز جهت انجام نقل و انتقال ثانویه

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ مدارک مورد نیاز جهت انجام نقل و انتقال ثانویه واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس به شرح زیر می‌باشد:
۱- اصل و کپی قرارداد ۵ برگی
۲- اصل و کپی مدارک شناسایی (شناسنامه وکارت ملی)
۳- اصل و کپی وکالتنامه (درصورت عدم حضور فروشنده و خریدار)
۴- پرینت حساب بانکی

توضیح تکمیلی:
متقاضیان محترم برای انجام نقل و انتقال واحد مسکن مهر خود؛ الزاماً می بایست با اخذ نوبت اینترنتی از سایت شرکت عمران پردیس به آدرس www.pardis.city به کارگزاری مسکن مهر شرکت عمران پردیس سالن ۲ مراجعه فرمایند.

توجه:
اکیداً توصیه می گردد، به جهت تسریع در انجام تشکیل پرونده، متقاضیان محترم حتماً تصاویر مدارک (کُپی) لازمه مطابق با توضیحات فوق الذکر را قبل از مراجعه به کارگزاری مسکن مهر تهیه نمایند و حدالامکان با مراجعه به سایت مذکور نسبت به دریافت فرم گردش نقل و انتقال ثانویه اقدام فرمایند. قطعاً با عنایت به وضعیت موجود جامعه (ویروس کرونا) و شروع فصل گرم تابستان با در دست داشتن مدارک کامل زمان کمتری را برای انجام فرآیند اداری صرف خواهید کرد.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=22831
کد خبر
22831