مدارک مورد نیاز جهت خرید عرصه

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ مدارک مورد نیاز جهت خرید عرصه واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس به شرح زیر می‌باشد:

کپی از تمام صفحات قرارداد ۵ برگی یک سری( صفحه اول دو سری)
اصل و کپی مدارک شناسایی (شناسنامه وکارت ملی)
اصل و کپی وکالتنامه

توضیح تکمیلی:
متقاضیان محترم برای ملکی نمودن واحد مسکن مهر خود می توانند با در دست داشتن مدارک مذکور به ارزش واحد خود افزوده و عرصه واحد خویش را خریداری نمایند.مراجعه کنندگان می توانند با اخذ نوبت اینترنتی از سایت شرکت عمران پردیس به آدرس www.pardis.city به کارگزاری مسکن مهر شرکت عمران پردیس سالن ۲ مراجعه فرمایند.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=22710
کد خبر
22710