قابل توجه صاحبان سند مالکیت در اصطلک

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ بدینوسیله به اطلاع آن دسته از اشخاصی که دارای سند مالکیت در پلاک‌های ثبتی 20، 21، 22، 87 و 88 فرعی از 3 اصلی واقع در اصطلک جنوب جاده تهران – مازندران (که از سوی اداره ثبت پردیس طی بخشنامه‌ای بی‌اعتباری و ابطال اعلام شده است) می‌رساند؛ جهت ارائه اسناد و مدارک مربوطه، به سامانه خدمات الکترونیک شرکت عمران پردیس به نشانی pardis.city مراجعه و پس از ثبت نام در قسمت ورود شهروندان و اخذ نوبت اینترنتی (گزینه امور مربوط به معاونت املاک و حقوقی)، از تاریخ 15 اردیبهشت 1399 با در دست داشتن مدارک ذیل به کارگزاری مسکن مهر واقع در پردیس، بلوار فروردین جنوبی مراجعه نمایند.
1- اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه
2- اصل و کپی سند مالکیت
3- اصل و کپی وکالت‌نامه رسمی در صورت مراجعه وکیل

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=22547
کد خبر
22547