تحویل واحدهای فاز 8

به اطلاع می‌رساند 520 واحد دیگر از پروژه‌های مسکونی مهر در شهر جدید پردیس، واقع در فاز فاز 8 (مطابق جدول پیوست) آماده تحویل می‌باشد. لذا از شما مالکان محترم خواهشمند است، با اخذ نوبت اینترنتی از طریق سامانه خدمات الکترونیک (www.pardis.city) جهت دریافت نامه تحویل واحد، با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط به کارگزاری مسکن مهر، سالن شماره 3، باجه‌های 1 الی 7 مراجعه فرمایید.
توجه: (( مالکان پروژه تحکیم ساخت پاسارگاد (بلوک‌های جدول پیوست) می‌بایست از تاریخ 21/03/1401 مراجعه نمایند. ))
بدیهی است، انجام تحویل واحد با نوبت اینترنتی انجام می شود. لذا پیش از مراجعه به کارگزاری، از طریق سامانه خدمات الکترونیک شرکت عمران شهر جدید پردیس به آدرس www.pardis.city اقدام به دریافت نوبت نموده و سپس با در دست داشتن پرینت نوبت اخذ شده مراجعه نمایند.
تذکر: تحویل واحدهای مسکن مهر طبق دستورالعمل تحویل واحد مندرج در وب سایت شرکت عمران انجام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می‌بایست از چگونگی نحوه تحویل واحدها طبق دستورالعمل اجرایی اطلاعات کافی کسب نموده سپس اقدام به تحویل واحد نمایند.

بلوکهای تحویلی فاز 8 _ خردادماه 1401 – (1)

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=26814
کد خبر
26814