تحویل واحدهای فاز 9 قدیم

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ به اطلاع می‌رساند 120 واحد دیگر از پروژه‌های مسکونی مهر در شهر جدید پردیس، واقع در پروژه ایمن سازان عرش (آفاق سپهر خرم) فاز 9 قدیم (بلوک‌ها مطابق جدول پیوست) آماده تحویل می‌باشد. لذا از شما مالکان محترم خواهشمند است، با اخذ نوبت اینترنتی از طریق سامانه خدمات الکترونیک (www.pardis.city) جهت دریافت نامه تحویل واحد، با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط به کارگزاری مسکن مهر، سالن شماره 3، باجه‌های 1 الی 7 مراجعه فرمایید.
بدیهی است، انجام تحویل واحد با نوبت اینترنتی انجام می‌شود. لذا پیش از مراجعه به کارگزاری، از طریق سامانه خدمات الکترونیک شرکت عمران شهر جدید پردیس به آدرس www.pardis.city اقدام به دریافت نوبت نموده و سپس با در دست داشتن پرینت نوبت اخذ شده مراجعه نمایند.
تذکر: تحویل واحدهای مسکن مهر طبق دستورالعمل تحویل واحد مندرج در وب سایت شرکت عمران انجام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می‌بایست از چگونگی نحوه تحویل واحدها طبق دستورالعمل اجرایی اطلاعات کافی کسب نموده سپس اقدام به تحویل واحد نمایند.

تحویلی بلوک های سوسن 6 تا 10 – دی ماه 1400

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=25564
کد خبر
25564