تحویل واحدهای فازهای 9 قدیم و 8

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ به اطلاع می‌رساند 258 واحد دیگر از پروژه‌های مسکونی مهر در شهر جدید پردیس، واقع در فاز 9 قدیم به تعداد 32 و فاز 8 به تعداد 226 واحد (مطابق جداول پیوست) آماده تحویل می‌باشد. لذا از مالکان محترم خواهشمند است، با اخذ نوبت اینترنتی از طریق سامانه خدمات الکترونیک (www.pardis.city) جهت دریافت نامه تحویل واحد، با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط به کارگزاری مسکن مهر، سالن شماره 3، باجه‌های 1 الی 7 مراجعه فرمایید.
بدیهی است، انجام تحویل واحد با نوبت اینترنتی انجام می‌شود. لذا پیش از مراجعه به کارگزاری، از طریق سامانه خدمات الکترونیک شرکت عمران شهر جدید پردیس به آدرس www.pardis.city اقدام به دریافت نوبت نموده و سپس با در دست داشتن پرینت نوبت اخذ شده مراجعه نمایند.
تذکر: تحویل واحدهای مسکن مهر طبق دستورالعمل تحویل واحد مندرج در وب سایت شرکت عمران انجام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می‌بایست از چگونگی نحوه تحویل واحدها طبق دستورالعمل اجرایی اطلاعات کافی کسب نموده سپس اقدام به تحویل واحد نمایند.

تحویلی فاز 9 قدیم ارکیده 4 و 5- آبان ماه 1400

بلوک های تحویلی فاز 8 – آبان ماه 1400

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=25178
کد خبر
25178