تحویل واحدهای فاز 8

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ به اطلاع می‌رساند 88 واحد دیگر از پروژه‌های مسکونی مهر در شهر جدید پردیس، واقع در فاز 8 (مطابق جدول پیوست) آماده تحویل می‌باشد. لذا از شما مالکان محترم خواهشمند است، با اخذ نوبت اینترنتی از طریق سامانه خدمات الکترونیک (www.pardis.city) جهت دریافت نامه تحویل واحد، با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط به کارگزاری مسکن مهر، سالن شماره 3، باجه‌های 1 الی 7 مراجعه فرمایید.

بدیهی است، انجام تحویل واحد با نوبت اینترنتی انجام می شود. لذا پیش از مراجعه به کارگزاری‌، از طریق سامانه خدمات الکترونیک شرکت عمران شهر جدید پردیس به آدرس www.pardis.city اقدام به دریافت نوبت نموده و سپس با در دست داشتن پرینت نوبت اخذ شده مراجعه نمایند.

تذکر: تحویل واحدهای مسکن مهر طبق دستورالعمل تحویل واحد مندرج در وب سایت شرکت عمران انجام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می‌بایست از چگونگی نحوه تحویل واحدها طبق دستورالعمل اجرایی اطلاعات کافی کسب نموده سپس اقدام به تحویل واحد نمایند.

بلوک های تحویلی فاز 8 – مهرماه1400

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=25083
کد خبر
25083