قابل توجه مالکین اراضی پلاک‌های ثبتی 20/3 ، 21/3 ، 22/3 ، 87/3 و 88/3 اصطلک

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکین اراضی پلاک‌های ثبتی 20/3 ، 21/3 ، 22/3 ، 87/3 و 88/3 اصطلک (حوزه ثبتی شهرستان پردیس) که اسناد مالکیت آنها باطل گردیده، می‌رساند با توجه به اینکه به موجب ابلاغیه شماره 334/ص/00/2500 مورخ 23/1/1400 مقرر گردیده 86 قطعه زمین مسکونی-آپارتمانی به مساحت کل 28/71394 متر مربع و با استعداد ساخت 622 واحد مسکونی به نفرات مشمول ابلاغیه واگذار گردد.

مقتضی است حداکثر تا تاریخ 9/4/1400 جهت ارائه مستندات مربوطه (اصل سند مالکیت، اصل وکالتنامه، اصل شناسنامه و کارت ملی خود و همسر) جهت تشکیل پرونده به منظور واگذاری قدرالسهم عرصه (در سقف یک واحد مسکونی) و واریز وجوه مربوطه به این شرکت (به نشانی شهر پردیس، فاز 1، خیابان فروردین جنوبی، واحد کارگزاری شرکت عمران شهر جدید پردیس) مراجعه نمائید.

بدیهی است این اطلاعیه به منزله ابلاغ کتبی بوده و عدم مراجعه در مهلت تعیین شده (تاریخ 9/4/1400) به منزله عدم تمایل به استفاده از تسهیلات تخصیص یافته تلقی می‌گردد و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=24344
کد خبر
24344