تحویل واحدهای فاز 8

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ مالکان محترم بلوک های3B12 و 3B13 ؛ خواهشمند است برای تعیین مدیربلوک و اخذ نامه تحویل واحد با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط (طبق جدول زمان بندی ذیل) به کارگزاری مسکن مهر سالن شماره 3 باجه‌های 1 الی 7 مراجعه نمایید.

در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، اخذ نوبت اینترنتی از طریق (سامانه خدمات الکترونیک www.pardis.city) جهت امور تحویل واحد الزامی می باشد. لازم به ذکر است، برای دریافت نامه تحویل واحد با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط به کارگزاری مسکن مهر، سالن شماره 3، باجه های 1 الی 7 مراجعه فرمایید.

بدیهی است، متقاضیانی که تاکنون نسبت به تشکیل پرونده کارت قسط و دریافت آن اقدام ننموده‌اند، می بایست صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه www.pardis.city نسبت به تشکیل پرونده بانک خود اقدام نمائید.

تذکر: تحویل واحدهای مسکن مهر طبق دستورالعمل تحویل واحد مندرج در وب سایت شرکت عمران انجام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می‌بایست از چگونگی نحوه تحویل واحدها طبق دستورالعمل اجرایی اطلاعات کافی کسب نموده سپس اقدام به تحویل واحد نمایند.

بلوک های تحویلی فاز 8 – مهرماه1400

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=25079
کد خبر
25079