تحویل واحدهای فاز 11

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ تعداد 590 واحد دیگر از پروژه های مسکونی مهر در شهر جدید پردیس، واقع در فاز 11 (مطابق جداول پیوست) آماده تحویل به مالکان محترم می‌باشد.

مالکان محترم ، در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، اخذ نوبت اینترنتی از طریق (سامانه خدمات الکترونیک www.pardis.city) جهت امور تحویل واحد الزامی می‌باشد. لازم به ذکر است، برای دریافت نامه تحویل واحد با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط به کارگزاری مسکن مهر، سالن شماره 3، باجه‌های 1 الی 7 مراجعه فرمایید.

بدیهی است، متقاضیانی که تاکنون نسبت به تشکیل پرونده کارت قسط و دریافت آن اقدام ننموده‌اند، می‌بایست صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه www.pardis.city نسبت به تشکیل پرونده بانک خود اقدام نمائید.

تذکر: تحویل واحدهای مسکن مهر طبق دستورالعمل تحویل واحد مندرج در وبسایت شرکت عمران انجام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می‌بایست از چگونگی نحوه تحویل واحدها طبق دستورالعمل اجرایی اطلاعات کافی کسب نموده سپس اقدام به تحویل واحد نمایند.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=24859
کد خبر
24859