تحویل واحدهای فازهای 9 قدیم و 8

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ به اطلاع می‌رساند 738 واحد دیگر از پروژه‌های مسکونی مهر در شهر جدید پردیس، واقع در فاز 9 قدیم به تعداد 292 و فاز 8 به تعداد 446 واحد ( مطابق جداول پیوست ) آماده تحویل می‌باشد. لذا از شما مالکان محترم خواهشمند است، با اخذ نوبت اینترنتی از طریق سامانه خدمات الکترونیک (www.pardis.city) جهت دریافت نامه تحویل واحد، با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط به کارگزاری مسکن مهر، سالن شماره 3، باجه‌های1 الی 7 مراجعه فرمایید.

بدیهی است، انجام تحویل واحد با نوبت اینترنتی انجام می شود. لذا پیش از مراجعه به کارگزاری، از طریق سامانه خدمات الکترونیک شرکت عمران شهر جدید پردیس به آدرس www.pardis.city اقدام به دریافت نوبت نموده و سپس با در دست داشتن پرینت نوبت اخذ شده مراجعه نمایند.

تذکر: تحویل واحدهای مسکن مهر طبق دستورالعمل تحویل واحد مندرج در وب سایت شرکت عمران انجام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می‌بایست از چگونگی نحوه تحویل واحدها طبق دستورالعمل اجرایی اطلاعات کافی کسب نموده سپس اقدام به تحویل واحد نمایند.

بلوک های تحویلی فاز 9 قدیم – تیر ماه 1400

بلوکهای تحویلی فاز 8 _ تیرماه 1400 –

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=24743
کد خبر
24743