تحویل واحدهای فازهای 9 قدیم، 5 و 9 جدید

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ به اطلاع می‌رساند تعداد 295 واحد دیگر از پروژه‌های مسکونی مهر در شهر جدید پردیس، فاز 5 و 9 جدید به تعداد 263 واحد (مطابق جدول پیوست) و فاز 9 قدیم به تعداد 32 واحد (مطابق جدول پیوست) آماده تحویل می‌باشد. لذا از شما مالکان محترم خواهشمند است، با اخذ نوبت اینترنتی از طریق سامانه خدمات الکترونیکwww.pardis.city جهت دریافت نامه تحویل واحد، با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط به کارگزاری مسکن مهر، سالن شماره 3، باجه‌های 1 الی 7 مراجعه فرمایید.
بدیهی است، انجام تحویل واحد با نوبت اینترنتی انجام می‌شود. لذا پیش از مراجعه به کارگزاری ، از طریق سامانه خدمات الکترونیک شرکت عمران شهر جدید پردیس به آدرس www.pardis.city اقدام به دریافت نوبت نموده و سپس با در دست داشتن پرینت نوبت اخذ شده مراجعه نمایند.
تذکر: تحویل واحدهای مسکن مهر طبق دستورالعمل تحویل واحد مندرج در وب سایت شرکت عمران انجام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می‌بایست از چگونگی نحوه تحویل واحدها طبق دستورالعمل اجرایی اطلاعات کافی کسب نموده سپس اقدام به تحویل واحد نمایند.

لیست بلوک های تحویلی فاز 9 قدیم – خرداد ماه 1400

بلوک های تحویلی فاز 5 – و 9 جدید -خرداد ماه 1400

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=24621
کد خبر
24621