تحویل واحدهای فازهای 8 و 9 قدیم

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ به اطلاع می‌رساند تعداد 304 واحد دیگر از پروژه‌های مسکونی مهر در شهر جدید پردیس، فاز 8 به تعداد 184 واحد (مطابق جدول پیوست) و فاز 9 قدیم به تعداد 120 واحد (مطابق جدول پیوست) آماده تحویل می‌باشد. لذا از شما مالکان محترم خواهشمند است، با اخذ نوبت اینترنتی از طریق سامانه خدمات الکترونیک (www.pardis.city) جهت دریافت نامه تحویل واحد، با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط به کارگزاری مسکن مهر، سالن شماره 3، باجه‌های 1 الی 7 مراجعه فرمایید.
بدیهی است، انجام تحویل واحد با نوبت اینترنتی انجام می‌شود. لذا پیش از مراجعه به کارگزاری، از طریق سامانه خدمات الکترونیک شرکت عمران شهر جدید پردیس به آدرس www.pardis.city اقدام به دریافت نوبت نموده و سپس با در دست داشتن پرینت نوبت اخذ شده مراجعه نمایند.
تذکر: تحویل واحدهای مسکن مهر طبق دستورالعمل تحویل واحد مندرج در وب سایت شرکت عمران انجام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می‌بایست از چگونگی نحوه تحویل واحدها طبق دستورالعمل اجرایی اطلاعات کافی کسب نموده سپس اقدام به تحویل واحد نمایند.

بلوکهای تحویلی فاز 8 _ اردیبهشت 1400

لیست بلوک های تحویلی فاز 9 قدیم – اردیبهشت ماه 1400

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=24514
کد خبر
24514