تحویل واحدهای فاز 11

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ به اطلاع می رساند 767 واحد دیگر از پروژه های مسکونی مهر در شهر جدید پردیس، فاز 11 مطابق جدول پیوست آماده تحویل به مالکان محترم می باشد.
مالکان محترم، در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، اخذ نوبت اینترنتی از طریق (سامانه خدمات الکترونیک www.pardis.city) جهت امور تحویل واحد الزامی می‌باشد. لازم به ذکر است، برای دریافت نامه تحویل واحد با همراه داشتن اصل قرارداد 5 برگی و کارت قسط به کارگزاری مسکن مهر، سالن شماره 3، باجه‌های 1 الی 7 مراجعه فرمایید. بدیهی است، متقاضیانی که تاکنون نسبت به تشکیل پرونده کارت قسط و دریافت آن اقدام ننموده‌اند، می‌بایست صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه www.pardis.city نسبت به تشکیل پرونده بانک خود اقدام نمائید.
تذکر: تحویل واحدهای مسکن مهر طبق دستورالعمل تحویل واحد مندرج در وبسایت شرکت عمران انجام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می‌بایست از چگونگی نحوه تحویل واحدها طبق دستورالعمل اجرایی اطلاعات کافی کسب نموده سپس اقدام به تحویل واحد نمایند.

بلوکهای تحویلی فاز 11 – زون 2 و 3 فروردین و اردیبهشت ماه – 1400

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=24130
کد خبر
24130